AKTUÁLNE

Meniny má Ferdinand


Versik na dnes:

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.

(Pr 15, 33)

kruh na facebooku

A učil je v podobenstvách

I » Imbach Josef|Knihy

Detaily:

počet strán: 224
väzba: mäkká
jazyk: čeština
Autor: Josef Imbach

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi konkrétního člověka a učí jej vidět život v Boží přítomnosti. Ježíš nikdy nepředkládal učedníkům abstraktní teologii. Obraznost příběhu a hloubka poetického vidění jeho podobenství tak promlouvají k posluchačům i po staletích mocněji, než by to dokázaly pouhé abstraktní poučky. V této knize to její autor potvrzuje i ozvěnou Ježíšovy zvěsti v tvorbě velkých literárních osobností, k nimž patří mj. F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, A. Moravia nebo I. B. Singer.