AKTUÁLNE

Meniny má Etela


Versik na dnes:

Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil?

(L 9, 25)

kruh na facebooku

Luther

Aký zmysel vyjadruje Lutherova ruža?
Na túto otázku dal odpoveď sám dr. M. Luther. V liste Lazarovi Spenlerovi do Norinbergu:

„najprv je to čierny kríž v srdci, ktorý má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás robí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca, tak je to spravodlivé. Takéto srdce stojí uprostred bielej ruže, lebo biela je farbou anjelov. Táto ruža stojí v nebomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti. V tomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov...“