AKTUÁLNE

Meniny má Blanka


Versik na dnes:

Zdržanlivý v rečiach má rozum.

(Pr 17, 27)

kruh na facebooku

Pravidlá

 

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nakupovanie prostredníctvom internetovej stránky www.knihkupectvokruh.sk platia tieto všeobecné obchodné podmienky.

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam :

predávajúci – Martin Drdoš, Okružná 17, IČO: 44 847 939, DIČ: 1045585552. Kníhkupectvo KRUH je zapísaná v obchodnom registri ako Martin Drdoš - Kníhkupectvo KRUH.

kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predajňou Kníhkupectvo KRUH


tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predajne Kníhkupectvo KRUH pre nákup prostredníctvom www.knihkupectvokruh.sk

Prijatím objednávky tovaru na stránke www.knihkupectvokruh.sk dochádza k uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predajňou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim. predajňa Kníhkupectvo KRUH sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanej kvalite a množstve a za cenu, potvrdenú cenu v súlade s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov


Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie Vašej objednávky a pre potreby vlastného marketingu. Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrovaním a používaním internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov v predajni Kníhkupectvo KRUH v zmysle vyššie uvedených zásad.

Cena

Pri objednávaní tovaru z internetového kníhkupectva sa na tovar vzťahuje cena zverejnenná ako „Naša cena“.  Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

Spôsob platby

Cenu je možné zaplatiť dobierkou, prostredníctvom elektronického bankovníctva, v hotovosti (len v prípade ak si tovar preberáte priamo v kníhkupectve), alebo na základe vystavenej faktúry.

Dodacie lehoty

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Ak sa zdá doba vybavovania objednávky kupujúcemu príliš dlhá má právo kedykoľvek pred odoslaním svoju objednávku stornovať.

2. Expedičné lehoty, ktore su uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

3. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

4. Ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný, môže predávajúci zaslať objednávku i bez tohto titulu. Ak kupujúci nemá záujem na takomto čiastočnom splnení jeho objednávky môže do 7 dní od jej prevzatia doručené knihy vrátiť.


Spôsob dodania tovaru

Tovar je zasielaný prostredníctvom dobierky. Zákazník môže využiť možnosť priameho odberu v našom kníhkupectve na ulici Čsl. armády 18, 934 01 Levice.

Poštovné a iné poplatky

Pri objednávkach na Slovensko je k cene objednávky účtované poštovné a balné vo výške 3 a viac EUR. Poštovné a balné nie je účtované pri objednávkach nad 100 € (CENA BEZ POSTOVNEHO) EUR. Žiadne iné poplatky nie sú účtované.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je v zmysle zákona 108/2000 možné vrátiť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu Martin Drdoš - Kníhkupectvo KRUH, Čsl. armády 18, 934 01 Levice. Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že tovar vraciate, kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali spolu so zásielkou.

Reklamovanie tovaru

V prípade reklamácie nás kontaktuje prostredníctvom webového formulára resp. písomne na adrese Martin Drdoš - Kníhkupectvo KRUH, Čsl. armády 18, 934 01 Levice. Webový formulár sa nachádza v časti Kontakt. Ako predmet zvoľte možnosť Reklamácia. Poškodený tovar pošlite na horeuvedenú adresu, pričom k nemu priložte i kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám bude vymenený kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete z našej širokej ponuky, prípadne Vám budú vrátené peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.