Flip book element

První Samuelova

12,50

První Samuelova jako kritika monarchického uspořádání společnosti.

Katalógové číslo: 11426 Kategórie: ,
Viac info

Kazatel

12,50

Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou.

Katalógové číslo: 11424 Kategórie: ,
Viac info

Ageus

10,50

Podle dotací obsažených v textu obsahuje kniha Ageus prorokovy výroky ohlášené během několika měsíců r. 520 př. Kr.

Katalógové číslo: 11422 Kategórie: ,
Viac info

Ámos

10,50

Ámos Když Bůh musí řvát jako lev

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou.

Katalógové číslo: 11423 Kategórie: ,
Viac info

Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

10,40

Zrozumiteľným jazykom premyslene napísaná publikácia je určite velkým prínosom pre rozširovanie obzoru kresťana. Jej autor sa tu prejavil, tak ako vždy, teda ako skvelý, vzdelaný teoretik – pri častiach exegetických a pri častiach jeho kázní ako skvelý praktik s dlhoročnou praxou a skúsenosťami evanjelického farára ECAV na Slovensku.

Katalógové číslo: 5979 Kategórie: ,
Viac info

Zákon a Evanjelium

7,00

Obsiahle teologické dielo, stojace na pôde pravoverného luteranizmu, objasňuje, čo hovorí Božie slovo o spasení a kresťanskom živote.

Katalógové číslo: 5763 Kategórie: ,
Viac info

Genesis I

14,50

Když na počátku Bůh řekl do tmy…

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako „lidu Hospodinova“ v zemi zaslíbené uprostřed národů země nastoluje témata, motivy, role a vztahy, které pak jsou pojednávány a rozvíjeny v dalších biblických knihách.

Katalógové číslo: 11425 Kategórie: ,
Viac info

14,50

Jak jsem zatočil s Egyptem

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou.

Katalógové číslo: 11432 Kategórie: ,
Viac info

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.