K prázdnemu hrobu

Pred nami je pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní (bez nedieľ). Je to čas, v ktorom môžeš vykročiť od jasieľ k prázdnemu hrobu, aby sa v tvojom živote stal Ježiš živým! Aby to, čo je v tebe malé, vyrástlo, a to, čo je mŕtve, ožilo. Pozývam ťa na cestu k prázdnemu hrobu.

Kategórie: ,